Voor een pensioenverzekeraar realiseerde Finavista met behulp van haar Product Life Cycle Methode & Toolbox  binnen drie maanden een workflowoplossing voor de productie van meer dan 60.000 Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s).

Onze oplossing

Door tegenvallers in aanpassingen in de eigen systemen stonden de tijdslijnen voor het verstrekken van Uniforme Pensioen Overzichten met het einde van het jaar in zicht zwaar onder druk. Aan Finavista werd gevraagd binnen drie maanden een alternatieve workflowoplossing in te richten voor de tijdige productie en verzending van 60.000 Uniforme Pensioen Overzichten.

Na een korte analyseperiode is Finavista gestart met het controleren en schonen van de portefeuille. De volledige portefeuille is door een team van drie analisten verzekeringstechnisch en actuarieel geverifieerd op volledigheid en juistheid. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de opdrachtgever zijn waar nodig verbeteringen doorgevoerd als het aanvullen van ontbrekende polisgegevens.

Simultaan is door een team van specialisten een volledig geautomatiseerde productiestraat geconfigureerd met behulp van de Product Life Cycle Toolbox.

Het resultaat

Het project heeft de volgende resultaten gerealiseerd:

  • De tijdige oplevering van juiste en volledige Uniforme Pensioen Overzichten ten behoeve van de klanten van de opdrachtgever;
  • Vastlegging en archivering van het hele proces en de geproduceerde documenten ten behoeve van toekomstige raadplegingsdoeleinden en / of audit-trajecten.