Finavista heeft een intensief innovatieprogramma gefaciliteerd waarin op succesvolle wijze nieuwe serviceconcepten voor het Intermediair zijn ontwikkeld.

Middels een traject van customer context mapping en co-creatie hebben medewerkers, management en het Intermediair zelf een doelgericht traject doorlopen waarin een helder raamwerk is vormgegeven. Dit raamwerk is vervolgens ingevuld met diensten en services die de verzekeraar aan haar adviseurs gaat aanbieden.

Met de nieuwe concepten komt de verzekeraar tegemoet aan de veranderende behoefte bij het intermediair en wordt de lange termijn samenwerking geborgd.