Finavista organiseerde samen met IG&H en Keylane een executive rondetafel over de toekomst van levensverzekeraars met als thema: ‘van denken naar doen’. Aanleiding zijn de sterk teruglopende portefeuilles die de komende jaren noodzaken tot een structurele verlaging en flexibilisering van de kosten. Om dit te kunnen bewerkstelligen is rationalisatie van systemen en producten essentieel. Dat dit onderwerp actueel is bleek wel uit de aanwezigheid van vijf van de zes grote verzekeraars en diverse kleine en middelgrote aanbieders van levensverzekeringen.

Gelijk vraagstuk, verschillende keuzes

a.s.r. Leven en Achmea Leven deelden deze avond hun aanpak van de problematiek. Hun presentaties gingen in op de kostenbeheersingsmaatregelen die hun organisaties hebben genomen waar het gaat om producten die niet meer worden verkocht, maar die voor bestaande klanten nog jarenlang doorlopen. Duidelijk onderscheid is dat Achmea er voor gekozen heeft alles zelf in huis te doen. Daarentegen kiest a.s.r. voor de samenwerking met Keylane|LeanApps als leverancier van het doelsysteem en Finavista als partner die de conversie en productrationalisatie realiseert.

Toekomstperspectief

Aan de hand van diverse stellingen werd het vraagstuk door de aanwezigen besproken. Een belangrijke conclusie hierbij was dat hoewel partijen als a.s.r. en Achmea reeds gestart zijn met het veranderproces, het merendeel van de verzekeraars nog in de denkfase zit. De meeste aanwezigen beaamden dan ook dat de tijd dringt om van denken naar doen te gaan.

Marcel Schenk, managing director Finavista: “Middels deze rondetafel kregen de aanwezigen de gelegenheid om op informele wijze ervaringen uit te wisselen rondom dit uitdagende vraagstuk. Finavista is er van overtuigd dat middels onze praktijkervaring met deze problematiek, we een goede bijdrage kunnen leveren aan het versneld en beheersbaar rationaliseren van producten en systemen. Het is nu de tijd om van denken naar doen te gaan om zo een gezonde toekomst van levensverzekeraars te borgen”.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van deze rondetafel neemt u dan vrijblijvend contact op met Marcel Schenk, telefoonnummer 088-0037900.