Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs, onderdeel van Nationale-Nederlanden, heeft de rationalisatie van haar productportfolio en systeemlandschap succesvol afgerond.

Consolidatie van systemen en producten

In 2012 is Finavista gestart met een traject om alle veertien business units van Zicht over te brengen naar één centraal administratiesysteem, DIAS van Unit4. Tegelijkertijd zijn de producten gestandaardiseerd. Dit betekent dat naast een technische dataconversie tevens het grootste deel van de klanten commercieel is overgezet naar de nieuwe gestandaardiseerde producten. Hiermee is Zicht terug gegaan van 1.800 naar 200 productvarianten. De consolidatie in systemen en producten vertaalt zich voor Zicht direct naar lagere onderhoudskosten en vermindering van de administratieve last. Tevens is hiermee de commerciële slagkracht vergroot met een focus op verdere groei.

Tevreden opdrachtgever

Onno Bos, CMO, en Marinus van Bijsterveldt, Manager IT & Change, verwoorden de bijdrage van Finavista als volgt: ‘Van 14 verschillende administraties naar één centraal administratiesysteem. Een ingewikkeld traject dat we begin 2014 hebben afgerond. Een vereenvoudiging van ons productenaanbod was een belangrijk onderdeel daarvan. Finavista heeft hierin een onmisbare rol gehad. Zij vertaalden onze expertise naar herbruikbare business rules. Van 1.800 producten naar 200 producten,  een behoorlijke uitdaging. Maar door de professionele aanpak van Finavista, hun creativiteit en doorzettingsvermogen hebben we de planning gehaald.’