In opdracht van TKP Pensioen heeft Finavista de administratieve transitie van het Pensioenfonds voor de Detailhandel verzorgd en succesvol afgerond. Met circa 1 miljoen deelnemers is dit de grootste administratieve fondstransitie in Nederland tot op heden.

Het Pensioenfonds voor de Detailhandel heeft afgelopen jaar besloten om de pensioenuitvoering onder te brengen bij TKP Pensioen te Groningen. Om de juistheid en de beheersbaarheid van de administratieve overgang te borgen heeft TKP aan Finavista gevraagd de transitie te realiseren. Finavista is specialist in het uitvoeren van administratieve conversies, portefeuille-rationalisatie en datakwaliteit voor o.a. verzekeraars en pensioenuitvoerders.

De efficiënte en beheersbare uitvoering van de administratieve transitie heeft er direct aan bijgedragen dat TKP Pensioen haar dienstverlening voor het Pensioenfonds voor de Detailhandel op het gewenste niveau uit kan voeren met minimale nazorg.