Voor Syntrus Achmea heeft Finavista een groot aantal fondsadminstraties gemigreerd naar het centrale doelsysteem, MAIA van Actuera. Hiervoor is gebruik gemaakt van Finavista’s PLC Methode en de PLC Toolbox.

De migratie van diverse fondsen naar een centraal doelsysteem betekent dat diverse andere systemen kunnen worden stopgezet waarmee aanzienlijke kostenbesparingen zijn gerealiseerd.

Uitzonderlijke kwaliteit

De hoge kwaliteit waarmee de administraties worden gemigreerd met percentages tot boven de 99,9% juistheid en volledigheid is volgens de opdrachtgever nog niet eerder gerealiseerd in de branche. Hiermee is de kwaliteit en efficiency van de administraties sterk verbeterd.

Herbruikbare oplossing

De succesvolle migraties van de fondsen heeft ertoe geleid dat Finavista is gevraagd ook een groot aantal andere fondsen te migreren. De herbruikbaarheid van de gebruikte migratiestraat zorgt er hierbij voor dat dit tegen aanzienlijk lagere kosten dan regulier kan plaatsvinden.