Finavista is actief betrokken geweest bij het overbrengen van BPF-portefeuilles van een grote pensioenverzekeraar naar diverse pensioenfondsen.

Binnen dit omvangrijke conversie-programma was Finavista specifiek verantwoordelijk voor het organiseren van de communicatie naar de betrokken werkgevers en werknemers, afstemming met de overnemende pensioenfondsen inzake conversie-specificaties en conversieplanning en het laten bijwerken van de administratie. Tevens spelen de Finavista-medewerkers een sleutelrol in de feitelijke conversie van de portefeuilles inclusief archivering.

Middels de combinatie van productkennis en professionele vaardigheden leverde Finavista een structurele bijdrage aan het succesvol converteren van deze portefeuilles.