Process Improvement

Bedrijfsprocessen kort-cyclisch verbeteren, vereenvoudigen en op elkaar afstemmen.

Als antwoord op de digitale revolutie passen succesvolle organisaties nieuwe technologieën toe en streven een uitmuntende operationele performance na waarbij de klantreis centraal staat. Organisatie, processen, systemen en informatiestromen moeten perfect op elkaar aansluiten. Het optimale operationele model is flexibel, snel en slim. Bij Finavista noemen we dit Smart Operations. Hoe zorgt u ervoor dat uw processen blijven voldoen aan de veranderende omstandigheden? En hoe zorgt u dat processen optimaal en klantgericht verlopen? Waar kan het eenvoudiger en wanneer maakt u wel of geen gebruik van RPA en Procesautomatisering? Process Improvement helpt uw organisatie om processen kort-cyclisch en doelgericht te verbeteren.

Processen optimaliseren is een doorlopend proces, geen eenmalige gebeurtenis.

Interne bedrijfsprocessen beter maken

Procesverbetering wordt gedefinieerd als ‘de handeling om interne bedrijfsprocessen beter te maken’. Voorheen was het een onderwerp dat één keer in de zoveel tijd aandacht kreeg. Maar vandaag de dag is het een gegeven dat processen continu gevolgd en geoptimaliseerd worden om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende omstandigheden. Finavista helpt organisaties bij het doelgericht en kort-cyclisch verbeteren van processen, maar ook bij het inrichten van een structuur en middelen om processen continu te kunnen onderhouden.

De medewerkers van Finavista zijn doorlopend op zoek naar manieren om de processen binnen bedrijfsoperaties te verbeteren, te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Het doel dat we daarbij voor ogen hebben, is het vermogen van de organisatie om snel en effectief in te spelen op gebeurtenissen in de omgeving te vergroten. Zo worden onnodige procedures afgebouwd, flexibiliteit ingebouwd en waar nodig arbeidsintensieve repetitieve taken vervangen door slimme digitale oplossingen. Door alle aspecten van een proces in samenhang te overzien kunnen verbeteringen kort-cyclisch en beheersbaar worden doorgevoerd waarmee een nieuwe manier van werken ontstaat.

Het starten van verbetertrajecten wordt veelal probleemloos in gang gezet. Maar worden procesverbeteringen in de praktijk ook volledig doorgevoerd en zijn deze duurzaam? De ervaring laat zien dat het verbeteren van processen alleen werkt als de organisatie zelf hierin voldoende wordt betrokken. Het is belangrijk om te zorgen voor een traject waarin doelgericht wordt samengewerkt om zo tot optimale oplossingen te komen. De specialisten van Finavista begrijpen dit als geen ander en helpen organisatie procesverbetering in gang te zetten, maar ook om het tot een goed en blijvend resultaat te brengen.

Finavista Process Improvement
preview process mining

Process Mining

Met Process Mining krijgt u objectieve, op feiten gebaseerde inzichten in uw bedrijfsprocessen. Lees meer over process mining en het partnership tussen Celonis en Finavista.

Finavista

Contact

Graag praten we met u verder over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Process Improvement. Denkt u er ook zo over dan maken we graag een afspraak met u.