Process Automation

Efficiency, snelheid en flexibiliteit met doelgerichte procesautomatisering.

De eisen aan operaties worden steeds hoger als gevolg van politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Belangrijk middel om aan deze oplopende eisen te blijven voldoen en tegelijkertijd efficiency te waarborgen is het automatiseren van bedrijfsprocessen. De toepassing van standaardpakketten biedt een goede basis, maar zullen lang niet altijd volledig zijn of voldoende flexibiliteit bieden. Aanvullende procesautomatisering biedt dan een oplossing. Maar welke processen komen in aanmerking voor automatisering en welke niet? Wanneer zet u Robotic Process Automation (RPA) in en wanneer reguliere procesautomatisering? De dienst Process Automation helpt organisaties bij het maken van bewuste keuzes, maar ook bij het implementeren van effectieve procesautomatisering.

Juist toegepaste procesautomatisering biedt meer dan alleen kostenbesparing.

Robotics Process Automation of reguliere procesautomatisering?

Een belangrijke basis voor procesautomatisering is inzicht in de huidige stand van zaken en een heldere toekomstvisie. Gaat het alleen om efficiency of wil de organisatie ook haar flexibiliteit vergoten? Wat zijn de huidige eisen en welke eisen op de lange termijn moeten we nu alvast rekening mee houden? En hoe hangt eventuele procesautomatisering samen met reeds aanwezige applicaties? Finavista helpt organisatie bij het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie en het formuleren van een helder toekomstbeeld. Vervolgens kunnen we helpen met de implementatie, wat start met een helder implementatieplan. Dit plan kan één of meerdere processen omvatten en geeft inzicht in zowel het type automatisering als de inspanning die geleverd moet worden om het plan te realiseren. Zo heeft de organisatie vooraf inzicht in kosten, planning en opbrengsten.

Als het gaat om aanvullende procesautomatisering zijn er op hoofdlijnen twee keuzes: Robotics Process Automation (RPA) en reguliere procesautomatisering. Welke variant u het beste kunt inzetten is afhankelijk van uw situatie en doelstellingen. RPA is automatisering waarbij een RPA-applicatie de bestaande software gebruikt zoals een menselijke gebruiker dat ook zou doen. RPA voert eenvoudigweg vooraf gedefinieerde acties uit op basis van bepaalde regels en maakt daarbij gebruikt van bestaande applicatiesoftware om een transactie of proces te volbrengen. Reguliere procesautomatisering zijn op maat geconfigureerde oplossingen die ook zelfstandig kunnen functioneren zonder continu gebruik te maken van andere systemen. Beide varianten zijn mogelijk, maar de combinatie ligt ook vaak voor de hand.

Bij de implementatie van RPA maakt Finavista gebruik van het RPA-softwareplatform dat door de klant wordt gekozen. Bekende leveranciers zijn UIPath, AutomationAnywhere en BluePrism. U kunt Finavista inzetten voor het gehele traject van ontwerp tot en met realisatie. Voor reguliere procesautomatisering maakt Finavista gebruik van haar eigen software-oplossing, de Smart Process Automation Suite. Deze is geoptimaliseerd voor complexe en omvangrijke processen en kan op maat worden geconfigureerd. Geen lange IT-ontwikkeltrajecten, maar doelgerichte configuratie en uitrol binnen afzienbare tijd.

Finavista Process Improvement
Preview process Improvement

Process Improvement

Het optimale operationele model tegenwoordig is flexibel, snel en slim. Hoe zorgt u ervoor dat deze processen blijven voldoen aan de veranderende omstandigheden en hoe zorgt u dat ze optimaal verlopen? Lees hier meer over Process Improvement.

Finavista

Contact

Procesautomatisering biedt veel mogelijkheden, maar vraagt om goed doordachte keuzes zodat u uw processen duurzaam automatiseert gericht op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Wilt u hierover meer weten dan gaan we graag het gesprek met u aan.