Datamigratie

Randvoorwaarde voor succesvolle systeemimplementaties

Het implementeren van nieuwe systemen of het samenvoegen van bestaande systemen vraagt om datamigratie. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een verzekeringsadministratie, ERP-systeem of EPD-oplossing, het is essentieel dat de data beheersbaar worden overgebracht naar de nieuwe omgeving als randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie. Tegelijkertijd is het een goed moment om de datakwaliteit op orde te brengen zodat de business in de nieuwe omgeving met een schone lei kan starten. Maar hoe zorgt u nu voor een beheersbare overgang van de oude naar de nieuwe omgeving? En hoe schoont en migreert u data met minimaal bedrijfsrisico en volledige aantoonbaarheid?

Betrouwbare data is een belangrijke sleutel tot succesvolle ingebruikname van nieuwe systemen

Datamigratie 100% beheersbaar en 100% betrouwbaar

Door innovatie, standaardisatie en technologische ontwikkelingen krijgen bedrijven steeds vaker te maken met datamigratie. Bijvoorbeeld bij het implementeren van nieuwe systemen, het uitfaseren van (legacy-)systemen of de wens om het aantal systemen te verminderen en te consolideren. Hoe zorgt u dat deze datamigratie succesvol verloopt met minimale overlast voor uw operatie en uw klanten? En zonder dat uw reputatie gevaar loopt?

Finavista is al meer dan tien jaar specialist in datamigratie en heeft sindsdien al meer dan 100 migratieprojecten succesvol gerealiseerd. De ervaring heeft ons geleerd dat de basis voor een succesvolle datamigratie veelal ligt in de combinatie van ervaring, een doelgerichte aanpak en bewezen migratie-software.

De grote hoeveelheden data en complexiteit van dataschoning en dataconversie vragen om geautomatiseerde verwerking. Hiervoor heeft Finavista haar eigen no-code oplossing ontwikkeld: De Smart Data Migration Suite. Deze bewezen oplossing is speciaal ontwikkeld voor datamigratie en zorgt ervoor dat grote hoeveelheden gegevens gevalideerd, geschoond, getransformeerd en aantoonbaar overgebracht worden. Een belangrijk onderdeel binnen de Smart Data Migration Suite is de geïntegreerde audit-trail. Hiermee wordt aan het einde van een traject de volledigheid en juistheid van een dataconversie 100% aangetoond.

Met aandacht voor details en kwaliteit borgen onze specialisten dagelijks dat de data van onze opdrachtgevers beheersbaar, feilloos en 100% aantoonbaar wordt geschoond en gemigreerd. We vertellen u er graag meer over.

datagovernance preview image

Data Governance – waardecreatie met data

Bij datamigratie is het essentieel dat de data beheersbaar worden overgebracht naar de nieuwe omgeving voor een succesvolle implementatie. Maar tegelijkertijd is het migreren van systemen een goed moment om de datakwaliteit op orde te brengen zodat de business in de nieuwe omgeving met een schone set aan data kan starten. Download onze whitepaper en lees meer over het onderhouden en schoon houden van uw data.

Finavista

Hulp nodig bij datamigratie?

Hoe zorgt u nu voor een beheersbare overgang van de oude naar de nieuwe omgeving? En hoe schoont en migreert u data met minimaal bedrijfsrisico en volledig aantoonbaar? Finavista is al meer dan 10 jaar specialist in datamigratie en heeft sindsdien al meer dan 100 migratieprojecten succesvol gerealiseerd. Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen op dit gebied neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hoe zien de datamigratie-projecten eruit?

In onze visie zou ieder traject moeten beginnen met de vraag waar de data aan moet voldoen aan het einde van het traject. Welke data heeft de business nodig om de operationele activiteiten succesvol voort te kunnen zetten? En welke eisen stellen andere gebruikers van deze data, bijvoorbeeld de financiële afdeling? Welke data in welk formaat heeft het doelsysteem nodig en welke data hoeft niet mee? En aan welke kwaliteitseisen moet de data voldoen? De antwoorden op vragen als deze bepalen in belangrijke mate de vorm en intensiteit van datamigratie-projecten. Door vanuit het einddoel te redeneren kan een doelgericht migratieproces worden vormgegeven.

Het spreekt voor zich dat een juiste en volledige transitie van data van groot belang is. Zo belangrijk dat we dit borgen middels 100% validatie van alle gegevens. Dit biedt de mogelijkheid om gegevens voorafgaande aan de conversie te schonen in de bron of binnen onze Smart Data Migration Suite.

Om de juistheid en volledigheid van een datamigratie aan te tonen wordt de gehele transitie tot op detailniveau vastgelegd in een end-2-end audit trail. Zo weten alle stakeholders en toezichthouders dat de migratie zowel financieel als operationeel juist en volledig is gerealiseerd.

Gegevens die niet meegaan naar het nieuwe systeem kunnen worden opgenomen in de Historie-omgeving van de Smart Data Migration Suite. Hiermee wordt de volledige datahistorie onbeperkt bewaard en blijft deze raadpleegbaar voor medewerkers zodat oude systemen ook echt uitgezet kunnen worden.

Finavista is al meer dan 10 jaar specialist in datamigratie. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen op dit gebied neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.