Bedrijven en instellingen ontwikkelen zich razendsnel. Daarom houden we u graag op de hoogte over onze ervaringen, klant-succes-verhalen en de laatste ontwikkelingen.

Ook delen we graag onze kennis, ervaring en ideeën ter inspiratie aan anderen. Dit doen we in de praktijk bij opdrachtgevers maar ook via de media in de vorm van artikelen en whitepapers.

Invoering Zorgplicht

2013-04-21T20:32:06+02:00

Finavista heeft voor een van de grootste pensioen-verzekeraars in Nederland de invoering van de Zorgplicht voor de gehele collectieve portefeuille gerealiseerd. Voor de omzetting heeft een intensieve voorbereiding plaatsgevonden waaronder een omvangrijk communicatietraject richting werkgevers en werknemers. Hierbij konden alle werknemers die een pensioenpolis hebben online de beleggingsmix van hun keuze doorgeven. Op basis van [...]

Invoering Zorgplicht2013-04-21T20:32:06+02:00

Implementatie beleggingsproduct

2013-04-21T20:32:21+02:00

Voor een grote verzekeraar heeft Finavista een nieuw beleggingsproduct geïmplementeerd. Het project omvatte onder andere het aanpassen van het bestaande administratiesysteem, de processen en werkinstructies, zodanig dat de organisatie het beheer van het nieuwe product correct en tijdig kan uitvoeren. Om een korte time-to-market te realiseren heeft Finavista gekozen voor een multidisciplinair projectteam dat onder [...]

Implementatie beleggingsproduct2013-04-21T20:32:21+02:00

Procesverbetering Waardeoverdrachten

2013-04-21T20:32:32+02:00

Voor een pensioenfondsenadministratie heeft Finavista het proces Waardeoverdrachten gestroomlijnd. In samenwerking met de opdrachtgever en eindklanten (pensioenfondsen) is een integraal verbeterplan opgesteld wat leidde tot het verhogen van het serviceniveau, het verkorten van de totale doorlooptijd en het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Om dit alles te realiseren is gebruik gemaakt van geautomatiseerde [...]

Procesverbetering Waardeoverdrachten2013-04-21T20:32:32+02:00

Programma nieuwe Pensioenwet

2013-04-21T20:32:44+02:00

Finavista was verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe pensioenwet bij een toonaangevende verzekeraar. De impact op de organisatie was veelomvattend en is gerealiseerd middels een ingrijpend veranderprogramma. Het programma omvatte alle aanpassingen in verzekerde regelingen, processen en systemen inclusief de opleiding van medewerkers en intermediair. Door de gekozen programmabenadering is zorg gedragen voor tijdige [...]

Programma nieuwe Pensioenwet2013-04-21T20:32:44+02:00

Implementatie WIA

2013-04-21T20:32:55+02:00

Voor een van de grootste pensioenverzekeraars in Nederland heeft Finavista succesvol een project geleid waarmee alle arbeidsongeschiktheidsproducten zijn aangepast aan de nieuwe WAO-wetgeving: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Door de kennis binnen verschillende disciplines binnen de organisatie optimaal te benutten is het Finavista gelukt om de hele pensioenportefeuille in een keer volledig [...]

Implementatie WIA2013-04-21T20:32:55+02:00