Bedrijven en instellingen ontwikkelen zich razendsnel. Daarom houden we u graag op de hoogte over onze ervaringen, klant-succes-verhalen en de laatste ontwikkelingen.

Ook delen we graag onze kennis, ervaring en ideeën ter inspiratie aan anderen. Dit doen we in de praktijk bij opdrachtgevers maar ook via de media in de vorm van artikelen en whitepapers.

Donatie van Finavista voor a.s.r. Foundation

2017-03-09T22:38:30+02:00

Finavista heeft vandaag een cheque van €5.000  gegeven aan a.s.r. Foundation. Dit is een cadeau voor de opening van het gerenoveerde kantoor van a.s.r. én omdat a.s.r. en Finavista in 2016 10 jaar met elkaar samenwerken. Finavista heeft de cheque overhandigd aan Boudewijn van Uden, directeur Communicatie. Deze donatie komt ten goede aan projecten op het [...]

Donatie van Finavista voor a.s.r. Foundation2017-03-09T22:38:30+02:00

Finavista en Keylane implementeren nieuwe polisadministratie bij a.s.r.

2017-03-09T22:30:04+02:00

a.s.r. Leven zet stap in variabiliseren kosten Finavista, specialist in migratie en datakwaliteit, en Keylane, leverancier van oplossingen voor de verzekerings- en pensioensector, maken bekend dat het eerste deel van de portefeuille levensverzekeringen van a.s.r. Leven is gemigreerd naar het polis-administratiesysteem LeanApps Life. De komende periode worden meer leven-portefeuilles gestandaardiseerd en overgezet naar de schaalbare [...]

Finavista en Keylane implementeren nieuwe polisadministratie bij a.s.r.2017-03-09T22:30:04+02:00

Rondetafel toekomst levensverzekeraars

2017-03-09T22:34:50+02:00

Finavista organiseerde samen met IG&H en Keylane een executive rondetafel over de toekomst van levensverzekeraars met als thema: ‘van denken naar doen’. Aanleiding zijn de sterk teruglopende portefeuilles die de komende jaren noodzaken tot een structurele verlaging en flexibilisering van de kosten. Om dit te kunnen bewerkstelligen is rationalisatie van systemen en producten essentieel. Dat [...]

Rondetafel toekomst levensverzekeraars2017-03-09T22:34:50+02:00

Finavista gecertificeerd voor duurzaamheid

2015-06-08T22:26:43+02:00

Finavista heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niveau brons van het FIRA Rating System© behaald. FIRA (www.fira.nl) koppelt ondernemingen die duurzaam inkopen aan bedrijven die duurzaam leveren. Finavista heeft zich hierbij aansloten omdat ze veel waarde hecht aan duurzaamheid en gelooft in het transparant maken van haar prestaties op dit gebied. Audit [...]

Finavista gecertificeerd voor duurzaamheid2015-06-08T22:26:43+02:00

Rationalisatie Zicht-portefeuilles voltooid

2017-03-09T22:41:28+02:00

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs, onderdeel van Nationale-Nederlanden, heeft de rationalisatie van haar productportfolio en systeemlandschap succesvol afgerond. Consolidatie van systemen en producten In 2012 is Finavista gestart met een traject om alle veertien business units van Zicht over te brengen naar één centraal administratiesysteem, DIAS van Unit4. Tegelijkertijd zijn de producten gestandaardiseerd. Dit betekent dat [...]

Rationalisatie Zicht-portefeuilles voltooid2017-03-09T22:41:28+02:00

Herhaalbare migratie van fondsadministraties

2017-03-09T22:26:24+02:00

Voor Syntrus Achmea heeft Finavista een groot aantal fondsadminstraties gemigreerd naar het centrale doelsysteem, MAIA van Actuera. Hiervoor is gebruik gemaakt van Finavista's PLC Methode en de PLC Toolbox. De migratie van diverse fondsen naar een centraal doelsysteem betekent dat diverse andere systemen kunnen worden stopgezet waarmee aanzienlijke kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Uitzonderlijke kwaliteit De hoge [...]

Herhaalbare migratie van fondsadministraties2017-03-09T22:26:24+02:00

Serviceconcepten Intermediair

2017-07-27T14:55:19+02:00

Finavista heeft een intensief innovatieprogramma gefaciliteerd waarin op succesvolle wijze nieuwe serviceconcepten voor het Intermediair zijn ontwikkeld. Middels een traject van customer context mapping en co-creatie hebben medewerkers, management en het Intermediair zelf een doelgericht traject doorlopen waarin een helder raamwerk is vormgegeven. Dit raamwerk is vervolgens ingevuld met diensten en services die de verzekeraar [...]

Serviceconcepten Intermediair2017-07-27T14:55:19+02:00

Finavista voltooit migratie Cardif-portefeuille

2013-07-30T10:17:02+02:00

Samen met Finavista heeft Cardif de migratie van haar complete verzekeringsportefeuille succesvol afgerond. Cardif, onderdeel van de Groep BNP Paribas, benut hiermee alle voordelen van haar nieuwe BackOffice systeem voor polismanagement. Administratieve performance Het nieuwe polisadministratiesysteem stelt Cardif in staat haar administratieve performance verder te vergroten en haar dienstverlening aan te passen aan de veranderende [...]

Finavista voltooit migratie Cardif-portefeuille2013-07-30T10:17:02+02:00

BPF Transitie

2013-04-21T20:31:39+02:00

Finavista is actief betrokken geweest bij het overbrengen van BPF-portefeuilles van een grote pensioenverzekeraar naar diverse pensioenfondsen. Binnen dit omvangrijke conversie-programma was Finavista specifiek verantwoordelijk voor het organiseren van de communicatie naar de betrokken werkgevers en werknemers, afstemming met de overnemende pensioenfondsen inzake conversie-specificaties en conversieplanning en het laten bijwerken van de administratie. Tevens spelen [...]

BPF Transitie2013-04-21T20:31:39+02:00

Uniforme Pensioen Overzichten Just In Time

2015-06-08T22:39:58+02:00

Voor een pensioenverzekeraar realiseerde Finavista met behulp van haar Product Life Cycle Methode & Toolbox  binnen drie maanden een workflowoplossing voor de productie van meer dan 60.000 Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s). Onze oplossing Door tegenvallers in aanpassingen in de eigen systemen stonden de tijdslijnen voor het verstrekken van Uniforme Pensioen Overzichten met het einde van het [...]

Uniforme Pensioen Overzichten Just In Time2015-06-08T22:39:58+02:00